CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, OneMag đã tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng IATF16949, hệ thống quản lý môi trường ISO14001, hệ thống quản lý chất độc hại QC080000 để quản lý sản xuất và môi trường và cố gắng cung cấp cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tuyệt vời.

Sự phát triển quản lý chất lượng của OneMag là từ là một quá trình chuyển đổi từ kinh nghiệm, sự nhiệt tình sang hướng đưa vào vận dụng hệ thống khoa học, là quá trình phát triển từ sự gia nhập đầu tiên của ISO9001、ISO/TS16949 sang IATF16949 hiện tại.

OneMag đã tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần của hệ thống quản lý chất lượng IATF16949, biên soạn sổ tay chất lượng nghiêm ngặt và đầy đủ, gần 100 tài liệu chương trình, 500 sách tiêu chuẩn và tất cả các lưu trình sản xuất từ trên xuống dưới đều tuân thủ vận hành theo hệ thống này.

Với niềm tin học hỏi từ tất cả các hệ thống quản lý tiên tiến trên thế giới, OneMag sẽ liên tục tối ưu hóa và cải tiến hệ thống quản lý điều hành để đảm bảo cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và an toàn cho khách hàng.

ĐÁNH GIÁ KHEN NGỢI TỪ KHÁCH HÀNG

Chứng nhận trở thành đối tác xanh của Sony năm 2006

Chứng nhận trở thành đối tác xanh của Sony năm 2017

Chứng nhận nhà cung cấp ưu tú của Sina BaJa

Chứng nhận nhà cung cấp ưu tú của Foster

Chứng nhận sản phẩm có thương hiệu tỉnh An Huy

Bằng khen nhà cung cấp ưu tú của Panasonic

Giải nhì khoa học kỹ thuật tỉnh An Huy

Chứng nhận doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật cao